Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, η neilis ως εταιρεία παρα

On Monday, October 13, 2014, neilis as production company, took over the organization of "Safe Internet Surfing" meeting held by the Alpha Bank Employees's Union at a central hotel in Thessaloniki. For the purpose of the event, our company offered full audiovisual support services, video shooting and production, digital communication services and venue branding.
 

 γωγής, ανέλαβε τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο για λογαριασμό του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, η εταιρεία μας προσέφερε υπηρεσίες πλήρους οπτικοακουστικής υποστήριξης, βιντεοσκόπησης, digital communication και branding της αίθουσας.
 
 
Destination Management Incentives Conferences & Expos Event Management & Production Rental Services Team Building Events Venue Finding New Media